(0) 0.00€

Privātuma politika

Personas datu aizsardzības atruna

AVOIT.lv (SIA "AVOIT", Rīga, reģistrācijas numurs 40103866205) interneta veikalā pircējs ar savu piekrišanu sniedz savus personas datus, lai varētu noslēgt distances līgumu preces iegādei.

 

 

Pircējs avoit.lv reģistrējas, lai noslēgtu distances līgumu un norādītu savu preces piegādes adresi, e-pasta adresi tālākas informācijas saņemšanai, kas attiecas uz pirkumu, kontakta telefona numuru. Personas kods reģistrācijai avoit.lv nav nepieciešams un netiek prasīts. Pircējs pats ir atbildīgs par sniegto datu pareizību un avoit.lv pircēja sniegtos datus nepārbauda.

 

 

Pircējs sniedzot savus datus avoit.lv un piekrīt, ka avoit.lv šos datus apstrādā, lai reģistrētu pircēju kā interneta veikala lietotāju un sniegtu viņam atbilstošus pakalpojumus.

 

 

Bez pircēja piekrišanas nekādi dati netiek reģistrēti, par ko pircējs apliecina to pie reģistrācijas avoit.lv .

 

 

Avoit.lv neizpauž pircēja datus un datus par veiktajiem pirkumiem trešajām personām.